Woolman

Nordens största Shopify Plus partner

Woolman Logo
Besök Woolman

Om Woolman

Woolman hjälper företag att utveckla sin e-handel och Direct-To-Consumer-modell med skalbara och kostnadseffektiva SaaS-lösningar. Vi kan hjälpa våra kunder med allt från strategi och lösningsdesign till att implementera hela lösningar samt driva försäljningstillväxt i form av besökare och konvertering.

Direct-To-Consumer-modellen ger företag och varumärken ännu större möjligheter att kommunicera direkt med sina kunder. Trustpilot är en av våra viktiga partners för att bygga en helhetslösning där kunden och kundnöjdhet står i centrum.

Can we help you get started with Trustpilot?

Let's give you a call!

Book a call

Looking to become a Trustpilot partner?

Let's discuss!

Contact our Partner team