Rapportér anmeldelser

Dine anmeldelser er med garanti skrevet af virkelige kunder

Kontakt os, hvis du ser en anmeldelse, som du mener er i strid med vores retningslinjer, så undersøger vi sagen.

Få en gratis demo

Vidste du, at:

Alle kan bruge Trustpilots rapporteringsværktøjer til at rapportere anmeldelser, der bør undersøges nærmere.

Rapportér falske anmeldelser

Nultolerance-politik over for falske anmeldelser

Både forbrugere og virksomheder kan rapportere anmeldelser på Trustpilot, hvis de mener, de er i strid med vores retningslinjer. Så undersøger vi, om der er tale om misbrug af vores platform.

Åbenhed omkring rapportering

Styrk tilliden til din virksomhed

Ved at skabe åbenhed omkring rapportering får du indsigt i, hvilke anmeldelser der bliver rapporteret og fjernet, så dine anmeldelser er reelle.

Funktionen 'Find bruger'

Få vished om at dine anmeldelser er skrevet af rigtige kunder

Er der en bruger, du ikke kan genkende? Med vores Find bruger-funktion kan du komme i kontakt med brugeren og spørge efter flere oplysninger om vedkommendes oplevelse samt identificere eller løse problemer.

Anmod om et referencenummer

Forbind anmeldelser med ordrer

Det kan være svært at genkende en specifik oplevelse ved at læse en anmeldelse. Derfor kan virksomhederne anmode brugerne om at inkludere deres ordre- eller referencenummer i deres anmeldelser, så de nemmere kan bekræfte deres oplevelser og svare på deres feedback.

"En åben dialog vil sige ingen censur og ingen forsinkelser. Trustpilot er en åben platform for alle, da vi mener, det giver det mest ærlige og repræsentative billede af en virksomheds kundeservice."

Ausra Mazutaviciene
Director of Privacy

Se video

Dette kan være noget for dig:

Øg kundeengagementet

Besvar anmeldelser

Svar dine kunder for at takke dem, løse problemer og vise, at du sætter pris på dem. Trustpilot gør det nemt for dig at holde styr på alle dine anmeldelser med notifikationer og smarte integrationer.


Anmeldelsesinvitationer

Bare spørg efter feedback

Gør det enkelt for dine kunder at komme med feedback ved hjælp af automatiserede invitationsmails og påmindelser, der fører til masser af nye anmeldelser af din virksomhed.

Serviceanmeldelser

Indgå i samtalen

Serviceanmeldelser tegner et billede af dine kunders overordnede oplevelse med din virksomhed. De vises i organiske søgeresultater, og så er verificerede Trustpilot-anmeldelser med til at forbedre dine Google Seller Ratings.

Vil du vide mere om rapportering af anmeldelser eller Trustpilots retningslinjer?